advantageast@gmail.com
  advantageast@gmail.com 0528102274
Advantage for Humanity
    Home Page  |  PROPOSAL  |  Cloud Computing  

אסטרטגיה היא 'תכנית על' הנבנית על ידי חשיבה, ניתוח, תכנון וקבלת החלטות ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר- תכנית זו נבנית עד לשלב בו ניתן לגזור ממנה את יעדי הביצוע ותכניות הפעולה המתאימים ביותר ליישומה ומימושה המוצלח במציאות. אסטרטגיה נכונה הינה הגורם המשפיע יותר מכל על הצלחתם של פרטים וארגונים. תפקידו העיקרי של הייעוץ האסטרטגי הוא לבנות את אסטרטגיית ההצלחה עבור מערכות, ארגונים ועסקים- ולהנחותם במימוש ויישום האסטרטגיה. 052-8102274 / 050-8463908 / 054-8397346 mail: ytrontech@gmail.com www.advantage.022.co.il Advantage WE TRY harder to be # 1

 
 
הבית למערכות מידע חכמות
מערכות מידע ארגוני
ייעוץ מחשוב - עסקי / ארגוני
SHAREPOINT
אחסון - storage
CLOUD COMPUTING - מחשוב ענן
DATA-CENTER - מרכז תמיכה
חדשות