advantageast@gmail.com
  advantageast@gmail.com 0528102274
Advantage OF Human Computing
    Home Page  |  PROPOSAL  |  Cloud Computing  

אסטרטגיה היא 'תכנית על' הנבנית על ידי חשיבה, ניתוח, תכנון וקבלת החלטות ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר- תכנית זו נבנית עד לשלב בו ניתן לגזור ממנה את יעדי הביצוע ותכניות הפעולה המתאימים ביותר ליישומה ומימושה המוצלח במציאות. אסטרטגיה נכונה הינה הגורם המשפיע יותר מכל על הצלחתם של פרטים וארגונים. תפקידו העיקרי של הייעוץ האסטרטגי הוא לבנות את אסטרטגיית ההצלחה עבור מערכות, ארגונים ועסקים- ולהנחותם במימוש ויישום האסטרטגיה. 052-8102274 / 054-8397346 www.advantage.022.co.il Advantage WE TRY harder to be # 1

 
 
ייעוץ מחשוב - עסקי / ארגוני
הבית למערכות מידע חכמות
מערכות מידע ארגוני
Advantage Software House
CLOUD COMPUTING - מחשוב ענן
DATA-CENTER - מרכז תמיכה
אחסון - storage
חדשות